Sık Sorulan Sorular

İngilizce'de kaç kurluk sistemle eğitim veriyorsunuz ?


İngilizce eğitiminde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan kur sistemini benimseyerek kafalarda oluşabilecek karışıklıklara engel olmaya çalıştık. Şöyle ki 1. seviye Beginner olmak üzere toplamda 6 kurluk bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Bunu sıralamak gerekirse:

Beginner: Çocuk gruplarına uygulanan başlangıç seviyesinde verilen eğitimdir.
Elementary: Başlangıç seviyesi
Pre Intermediate: Ön Orta Seviyesi
Intermediate: Orta Seviye
Upper Intermediate: Orta Üzeri Seviye
Advanced: Üst Seviye

Kaç kurdan sonra konuşabilirim?


Bu sorunun cevabını verebilmek için beklentiyi değerlendirmek lazım, eğer sizin beklentiniz sadece restoranda menü ısmarlamak, adres sormak, kısa, basit, günlük ihtiyaçları karşılamaktan ibaretse bunu Academia British'te alacağınız 1 kurluk bir eğitimin ardından da yapabilirsiniz. Fakat amacınız daha profesyonel, sağlıklı bir iletişim kurmaksa ve duygu ve düşüncelerimize yer vermekse, bu seviye kesinlikle yeterli olmayacaktır.

Kaçıncı kurda iş yazışmaları gerçekleştirebilirim yada Bir iş mülakatında başarılı olabilirim?


Profesyonel iş hayatında günlük hayatta olduğundan daha fazla kurallı bir yazışma İngilizcesine ihtiyaç vardır ki bunun yanında günlük iletişimde pek de dikkat edilmeyen tarzda konuşma İngilizcesi yerine bu alanda daha profesyonel içeriğe sahip konuşma İngilizcesine ihtiyaç duyulur.

Bu, bizim minimum orta seviyede bir İngilizceye ihtiyaç duyduğumuz anlamına gelir. Orta seviyede İngilizce için 3 kurluk bir eğitim gerekir. Academia British bu eğitim sürecini 480 saat olarak belirlenmiştir. Bu saat dilimine ücretsiz iş İngilizcesi ve kelime dersleri mutlaka eklenmelidir.

Academia British de ek dersler var mı?


Academia British, İngilizce eğitiminde kişilerin dikkatini çeken, onlara cazip duran ve sonuca yönelik ek dersleri bünyesinde ücretsiz olarak düzenli bir şekilde uygular.

Bu ek derslerin alınış şekilleri kişinin bulunduğu seviye göz önüne alınarak planlanır. Öğrencinin hangi ek dersleri alması gerektiği her ne kadar öğrenci tarafından belirlense de, bu konuda öğrencinin ihtiyaçlarına göre eğitmenleri tarafından veya öğrenci işleri tarafından yönlendirilir. Academia British özellikle fayda edinmeyi ön planda tuttuğu için en çok tercih edilen ek dersleri tercih yoğunluğuna göre saptayıp, gerekirse tekrar sayısını arttırmaktadır. Ek derslerimiz aşağıdaki gibidir:

Kelime Bilgisi
İş İngilizcesi
Çeviri Teknikleri
Okuma-yazma

Peki konuşma dersleri yok mu?


Academia British, konuşma derslerini ek ders başlığı altında eğitime sunmaz. Konuşma dersleri, aynen ana ders gibi katılımı zorunlu dersler arasındadır ve takibi yapılarak öğrenci katılımının gerçekleşmemesi halinde öğrenci ile irtibata geçilir. (%90 katılım kuralına göre)

Academia British konuşma gibi önemli bir aktivitenin öğrenci tarafından ek bir eğitim olarak algılanmasına fırsat vermeyerek, aslında tüm İngilizce öğrenmeyi ve konuşmayı amaçlayanların büyük bir hataya düşmesini engellemiş olur. Katılımcılarımızın %90'a yakın bir kesiminin asıl amacı düzgün ve akıcı bir İngilizceye sahip olmaktır. Buna uygun olarak konuşma derslerine "ek ders-aktivite" adı vermeyiz.